Все музыканты // Лаунис, Армас - Библиография

22 января 2011


Оглавление:
1. Лаунис, Армас
2. Педагог
3. Произведения
4. Библиография • Ahmajärvi, Jouni 2003:"Se maa on taikamaa, on maa mun kaipauksen".Armas Launiksen kuva Lapista ja saamelaisista.Julkaisematon pro gradu-tutkielma. Oulun yliopisto, Historian laitos.
 • Fantapié, Henri-Claude 2000:Armas Launis: un compositeur finlandais dans le contexte niçois et français.Boréales 2000:78/81, p. 213-230.
 • Fantapié, Henri-Claude 2003:Quand un compositeur du Nord croise un collègue venu du Sud… Boréales 2003: 86/89, p. 249-263.
 • Hako, Pekka 1982:Armas Launis 1884—1959.-Felix Krohn, Armas Launis, Ernst Linko.Hämeen läänin taidetoimikunta, Hämeenlinna.
 • Hako, Pekka 2004:Armas Launis:opera composer.Finnish music quarterly 2004:2, s.42-47.
 • Heinonen, Kati 2005: Armas Launiksen fonogrammit Soikkolasta: laulutavan, runon ja laulutilanteen välisiä yhteyksiä kalevalamittaisessa runoudessa. Pro gradu-tutkielma, http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/kultt/pg/heinonen/.
 • Jouste, Marko 2004: Armas Launiksen vuoden 1904 Lapin matkan joikusävelmien keräys ja soiva vertailuaineisto.-Musiikin suunta 2004: 2, s.58-81.
 • Järvinen, Minna Riikka 2004: Ummikkona Pohjan perille.-Launis, Armas:Tunturisävelmiä etsimässä. Lapissa 1904 ja 1905. Toim. Minna Riikka Järvinen. Helsinki: SKS, 341—351.
 • Tomasi, Henri 1940:Armas Launis.Notes biographiques. Kullervo.Autres œuvres.Préface de H.Holma.London.
 • Väisänen, A.O.1960:Armas Launis 1884—1959. Kalevalaseuran vuosikirja 40, s.345-349.
 • Tarasti Eero, Muotokuvia, Imatran Kansainvälisen Semiotiikka-Instituutin julkaisuja, nr.3


Просмотров: 8575


<<< Кяюхкё, Кауко